Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Nieporęt  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Nieporęt

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Nieporęt.

Mapa Geoportal Nieporęt
Mapa z granicą gminy Nieporęt

Dane urzędu

Urząd Gminy NieporętPl. Wolności 1Nieporęt, 05-126

Tel: 22 7670400

Fax: 22 7670441

E-mail: urzad@nieporet.pl

Powiat: legionowski

Województwo: mazowieckie

Numer TERYT gminy Nieporęt: 1408032

Witryna: www.nieporet.pl

Władze lokalne: Wójt Sławomir Maciej Mazururzad@nieporet.pl

Aktualności z gminy Nieporęt

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Nieporętu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Nieporęt to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Nieporęt na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Nieporętu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Nieporętu

Gmina Nieporęt w liczbach

Powierzchnia gminy Nieporęt*

96 km2

1522 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Nieporęt*

14 841 mieszkańców

533 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Nieporęt*

155 mieszkańców na km2

517 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Nieporęt

Geoportal Nieporęt prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Nieporęt

Jak powstał Geoportal gminy Nieporęt?

Geoportal Nieporęt powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Nieporęt, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Nieporęt umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Nieporęt

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Nieporęt?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Nieporęt;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Nieporęt;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Nieporęt;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Nieporęt;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Nieporętu.
Informacje na Geoportalu Nieporęt

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Nieporęt?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Nieporęt;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Nieporęt;
 • Rejestr MPZP Nieporęt;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Nieporęt;
 • Mapa Topograficzna gminy Nieporęt;
 • Mapa Solarna gminy Nieporęt;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Nieporęt;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Nieporęt

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Nieporęt?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Nieporęt.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Nieporęt łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Nieporęcie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Nieporętu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Nieporęt, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Nieporęt oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Nieporęt. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Nieporętu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Nieporętu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Nieporęt. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Nieporęt.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Nieporęcie.

  Geoportal gminy Nieporęt posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Nieporęt. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Nieporęcie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Nieporęt przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Nieporęcie.

  W Geoportalu Nieporęt przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Nieporęt. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Nieporęcie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Nieporęt zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Nieporęt, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Nieporęt oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Nieporęt.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Nieporęt. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Nieporęt są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Nieporęt podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Nieporęt.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Nieporęcie. W Geoportalu gminy Nieporęt udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nieporęcie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Nieporęt.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Nieporęt. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Nieporęt dla mieszkańców

Geoportal Nieporęt jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Nieporęt. Na mapie Nieporętu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Nieporęt mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Nieporęt. Korzystając z map Geoportalu gminy Nieporęt w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Nieporęt są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Nieporęt dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Nieporęt dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować