Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Nieporęt w liczbach

Geoportal Nieporęt
Logo portalu Ongeo.pl
Analiza dowolnej działki Online w 5 minut.
Raport o terenie - dokument z ponad 50 stronami map i zestawień.

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Nieporęt

Nieporęt, gmina w województwie mazowieckim, powiat legionowski.

Powierzchnia gminy Nieporęt wynosi 96 km2, zajmuje 1522 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Nieporęt zamieszkuje 14 841 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 533 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Nieporęt wynosi 155, jest 517 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Nieporęt. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Nieporęt prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Nieporęt.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Nieporęt: 961522
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Nieporęt: 0,26935
Lesistość w % w gminie Nieporęt: 41,7448
Ludność na 1 km2 w gminie Nieporęt: 155517
Liczba ludności ogółem w gminie Nieporęt: 14 841533
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Nieporęt: 10,5149
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Nieporęt: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Nieporęt: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Nieporęt: 14,03-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Nieporęt: 67,3-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Nieporęt: 17353
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Nieporęt: 6,4465
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Nieporęt: 91,6-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Nieporęt: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Nieporęt: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Nieporęt: 1 144,052
Przedszkola bez specjalnych w gminie Nieporęt: 10229
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Nieporęt: 388,9448
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Nieporęt: 125,517
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Nieporęt: 9,368
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Nieporęt: 2361567
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Nieporęt: 5 674-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Nieporęt: 5 223-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Nieporęt: 4 606-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Nieporęt: 70,12161
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Nieporęt: 20,21925
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Nieporęt: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Nieporęt: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Nieporęt: 70,11850
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Nieporęt: 20,21387

Źródłem danych statystycznych dla gminy Nieporęt jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Nieporęt, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Nieporęt. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.